New deuda song chhuti maya jaala | Nepali Videos

New deuda song chhuti maya jaala

Home « Nepali Lok Geet « New deuda song chhuti maya jaala » Watch Online
  
May 18, 2012
गैली कुवा हात पुग्दैन, पानी खाउ खाउ भन्दा!!! थला बाज उडेर बाइगो, प्रीति लाउ लाउ भन्दा!!! बैतडी पड्कना धारा,पात पड्याको कुवा !!! हाँसी खेली दिन काटुली, पोइल नजा सुवा!!!
Tags:
Music, deuda,
More videos by User: rajunepali100
Related Videos:

Comments:

[homecontent]
05:33
May 18, 2012
rajunepali100
[/homecontent] [videoid]m5FgNr0v6Uo[/videoid]

May 18th, 2012 - in Nepali Lok Geet

This video is tagged with:

Comment via Facebook

HTML Comment Box is loading comments...