Buhariko Poi Teej By Pashupati Sharma Devika KC HD | Nepali Videos

Buhariko Poi Teej By Pashupati Sharma Devika KC HD

Home « Nepali Teej Songs | Pashupati Sharma « Buhariko Poi Teej By Pashupati Sharma Devika KC HD » Watch Online
  
August 01, 2014
Tags:
Music,
More videos by User: musicnepalpvtltd
Related Videos:

Comments:

neer bahdur lama said...

Grt act .impressive and more

Sanjita Koirala said...

मोडल्नी बूडीको गेट अप मा त राम्रो छ तर हातको नङ मा लगायको पालीस ले त मार खायो स्यानो स्यानो कुरा नि छर्लङ्ग देखिने हैछ नि 

neer bahdur lama said...

Grt act .impressive and more

MusicNepalPvtLtd said...

[homecontent]
08:50
August 01, 2014
musicnepalpvtltd
[/homecontent] [videoid]8OBu9W_BGrw[/videoid]

August 1st, 2014 - in Nepali Teej Songs, Pashupati Sharma

This video is tagged with:

Comment via Facebook

HTML Comment Box is loading comments...